Menšie vodárne

Veľa fariem, domov a podnikov sa nachádza na miestach, kde nie je vybudovaný prívod pitnej vody z verejných distribučných sietí. Sprostredkujeme realizáciu individuálneho zdroja zásobovania úpravou podzemnej vody, ktorý môže slúžiť pre jedného alebo viacerých odberateľov.

Časté problémy

Farbí sa vám vaše prádlo, sú vaše zinkované odkvapové ríny, žľaby a iné účelové vybavenie zanesené hrdzou, voda má zlú chuť alebo je zakalená? V tom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou obsahuje príliš veľa železa. Ak je prádlo po vypratí nažltlé alebo ak sú vo vode prítomné čierne zrazeniny, problémom je najskôr vysoký obsah mangánu. Pitná voda môže tiež obsahovať vysoké koncentrácie agresívneho oxidu uhličitého, ktorý spôsouje koróziu potrubí a pripojených zariadení. 

Riešenie

Riešenie je jednoduché a s uvedenými problémami máme bohaté skúsenosti; uzavretý tlakový filter, ktorý odstraňuje železo, mangán, amónne látky, neutralizuje agresívny oxid uhličitý a filtruje mechanické nečistoty. Riešenie je vhodné  pre užívateľov, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod a pre menších odberateľov vody ako sú napríklad domácnosti, menšie vodárne, farmy, záhradníctvá a záhradnícke prevádzky.

Tlakový filter obyčajne obsahuje filtračnú nádobu s ventilovým systémom, manometer a testovací kohútik.

Manuálny alebo automatický tlakový filter

EUROWATER vyrába dva typy tlakových filtrov; manuálny typ NS a automatický typ NSB.

Filter typu NS je vhodný hlavne pre malé a stredné vodárne na pitnú vodu, ktoré požadujú manuálne pranie. Obyčajne sa musí takýto filter prať 1-2 krát za týždeň.  

Automatický tlakový filter typu NSB sa používa v automatizovaných prevádzkach bez požiadavky manuálneho preplachu. Riadiaci panel zabezpečuje prostredníctvom vhodného programu pravidelné pranie filtra. Pri rastúcej spotrebe vody alebo ak sa mení zloženie surovej vody sa riadiaci panel jednoduchým spôsobom preprogramuje a tak prispôsobí prevádzku filtra novým podmienkam.

O našich tlakových filtroch s prietokom až do 100 m³/h si môžte prečítať viac v časti Čítajte viac.

Manuálny tlakový filter, NS, a automatický tlakový filter, NSB.

Čítajte viac

 

Odkazy