Odstraňovanie sírovodíka a metánu

Zdroj

Sírovodík a metán sú prítomné v mnohých podzemných vodách a vytvárajú sa anaeróbnym rozkladom organických látok. Oba plyny spôsobujú pri úprave vody rozličné problémy. Filtre sa zanášajú biologickými kalmi, ktoré prudko znižujú obsah rozpusteného kyslíka vo vode potrebného pre oxidáciu a následné zrážanie rozpustených látok. Nepríjemný zápach vody často poukazuje na ich prítomnosť. V niektorých prípadoch práve baktérie produkujú sírovodík a metán. Je veľmi dôležité, aby sa tieto plyny z vody dôkladne odstránili, pretože aj ich nízke koncentrácie potom komplikujú odstránenie železa, mangánu a amónnych látok.

Riešenie

Sírovodík aj metán možno odstrániť účinnou silnou oxidáciou vody. Oxidačná reakcia prebieha vďaka prevzdušňovaniu, ktorým sa do surovej vody dostane potrebné množstvo kyslíka.

Kompletná úpravovňa vody obsahujúca nerezový odplynovač a tlakový filter na úpravu 20 m³/h. Riešenie: Odplynenie metánu a sírovodíka, odstraňovanie železa, mangánu a amónnych látok.

Čítajte viac

 

Odkazy