Odstraňovanie pesticídov

Zdroj

Kontaminácia vody pesticídmi je predovšetkým dôsledkom používania látok typu Caseron G a Prefix G používaných na ochranu rastlín pred burinou. Produkt rozkladu 2,6-dichlorbenzamid - BAM - sa do vody dostáva z dichlorbenilu, ktorý tvorí časť látok Caseron a Prefix. V súčasnosti sa vŕtané studne určené pre zásobovanie vodou analyzujú na množstvo rôznych typov pesticídov, ktoré sa bohužiaľ nachádzajú v mnohých vodárenských zdrojoch.   

Riešenie

BAM možno odstrániť v tlakovom filtri naplnenom aktívnym uhlím. Aktívne uhlie je prírodný produkt z kamenného uhlia, dreva alebo škrupín kokosových orechov. Filter s aktívnym uhlím môže okrem iných odstraňovať z vody aj voľný chlór, pesticídy a roztoky organických látok.

Filter s aktívnym uhlím sa používa na odstraňovanie pesticídov, chlór obsahujúcich roztokov organických látok, fenolov, voľného chlóru, olejov a iných uhľovodíkov. Táto inštalácia je na výkon 50 m³/h.

Čítajte viac

 

Odkazy