Odstraňovanie mikroorganizmov

Zdroj

Za účelom zistenia množstva mikroorganizmov v pitnej vode sa uskutočňuje mikrobiologický rozbor. Určuje sa celkový počet mikroorganizmov získaný kultiváciou pri
22 °C a 37 °C. Pri 22 °C narastú mikroorganizmy, ktoré bežne nespôsobujú ochorenia. Mirkobiologický počet pri 37 °C však indikuje cudzorodé mikroorganizmy, ktoré naopak často zapríčiňujú ochorenia. Preto tento počet musí byť nízky. Mikroorganizmy, ktoré možno získať z pitnej vody, často predstavujú baktérie, vírusy, riasy a huby.

Riešenie

Mikroorganizmy možno efektívne eliminovať prostredníctvom ultrafialového žiarenia, pretože sú veľmi citlivé na UV svetlo. Pri vlnovej dĺžke 254 nm spôsobuje UV svetlo deštrukciu DNA molekúl baktérií, rias a húb, čím sa znemožní ich ďalší rast. UV sterilizáciu možno realizovať takmer pre všetky typy vôd.

UV sterilizátor na prietok až 108 m³/h.

Čítajte viac

 

Odkazy