Odstraňovanie chloridov

Obsah síranov, chloridov a fluoridov v pitnej vode možno efektívne znížiť technológiou nanofiltrácie. Tento postup predstavuje čiastočné zmäkčovanie bez potreby použitia regeneračných chemikálií. 

Nanofiltrácia sa využíva pri potrebe cielenej čiastočnej alebo úplnej redukcie obsahu nežiadúcich látok. Zariadenia na nanofiltráciu pracujú pri tlakoch nižších ako 7 bar, čo predstavuje nízku energetickú náročnosť ich prevádzky.

Nanofiltrácia je membránovou technológiou, ktorá je v spôsobe prevádzky a konštrukciou veľmi podobná reverznej osmóze. Nanofiltračná membrána prednostne zachytáva divalentné ióny a väčšie molekuly. Z hľadiska ostrosti filtrácie sa nanofiltračné zariadenie radí medzi reverznú osmózu a ultrafiltráciu - viď obrázok.

Nanofiltračné zariadenie NF L3-24 na odstraňovanie síranov, chloridov a fluoridov vo vodárni.

Čítajte viac

 

Odkazy