Odstraňovanie amónnych látok

Zdroj

Prítomnosť amónnych látok vo vode je znakom mikrobiologickej aktivity a môže byť výsledkom hnojenia, kontaminácie alebo môže byť aj geologického pôvodu.

Riešenie

Amónne látky sa transformujú na dusitany a následne dusičnany biologicky podmieneným nitrifikačným procesom.

Tento proces si vyžaduje veľké množstvo kyslíka a vhodný filtračný materiál obsahujúci sklovitý piesok alebo pórovitý materiál s obsahom vápnika.

Obsah amónnych látok v pitnej vode možno redukovať prostredníctvom bilogického procesu, v ktorom sa amónne látky transformujú cez dusitany na dusičnany. Proces vyžaduje dôkladné znalosti o správnej úprave vody.

Čítajte viac

 

Odkazy