Odstraňovanie agresívneho oxidu uhličitého

Zdroj

Agresívny oxid uhličitý spôsobuje koróziu betónu, potrubných systémov a oceľových zásobníkov horúcej vody. Produkty korózie znečisťujú vodu mechanicky, čím sa stáva netransparentnou a zároveň ju sfarbujú do červenohneda.

Oxid uhličitý sa najčastejšie vyskytuje v podzemných vodách na miestach s dekalcifikovanými vrstvami pôdy. Nedostatok vápnika v nich znemožňuje neutralizáciu účinkov oxidu uhličitého.

Riešenie

Agresívny oxid uhličitý je možné neutralizovať v tlakovom filtri prostredníctvom vápnika, ktorý je jednou zo zložiek filtračného materiálu nazývaného Magno-Dol. V špeciálnych prípadoch sa agresívny oxid uhličitý odplynuje výdatnou aeráciou.

Magno-Dol l

Čítajte viac

 

Odkazy