Odstraňovanie železa a mangánu

Zdroj

Vyšší obsah železa a mangánu sú najčastejším vodárenským problémom, pretože vďaka nim dochádza k vzniku nežiadúcich farebných škvŕn pri praní alebo sanitáci v mieste použitia. Typickými znakmi zvýšeného obsahu železa a mangánu vo vode sú charakteristické okrové až čiernohnedé sfarbenie vody a kovová chuť. 

Železo sa v surovej vode môže vyskytovať v rôznych formách, v závislosti od zdroja. Piesková filtrácia teda nie je vždy dostatočným riešením. Preto môže byť nevyhnutné uplatnenie ďalších metód za účelom trvalej úpravy vody bez obsahu železa. Tieto rozdiely nemožno zistiť bežnou analýzou vody. Určenie príslušných foriem železa a návrh vhodnej metódy úpravy takejto vody vyžaduje know-how a skúsenosti.

Riešenie

Po dostatočnej oxidácii možno vzniknuté zrazeniny železa a mangánu zachytiť pieskovou filtráciou. Filtračnými materiálmi na odstraňovanie železa sú piesok č. 3 a Nevtraco I. Na odstraňovanie mangánu sa používa náplň Hydrolit-Mn.

Odstraňovanie železa, mangánu, amónnych látok a agresívneho oxidu uhličitého vo vodárni. Úpravovňa vody obsahuje 4 tlakové filtre typu TFB 35.

Čítajte viac

 

Odkazy