Čistá pitná voda?

 

Mnoho vodární, domácností a prevádzok má problémy s vysokým obsahom minerálnych solí a organických látok, mechanických častíc a rozpustených plynov, ktoré sa môžu vyskytovať v podzemnej vode. Aby sa úspešne začali zrážacie procesy je potrebné vodu najskôr oxidovať, teda prevzdušňovať atmosférickým vzduchom. Oxidácia vzduchom spolu s integrovaným rozstrekovacím systémom zaručia priebeh zrážacích reakcií v správnom momente v následnom filtračnom procese. 

Cieľom je dosiahnutie čistej pitnej vody, ktorá odpovedá aktuálnym požiadavkám na kvalitu určeným príslušnou normou. Prečítajte si v časti Čítajte viac príslušnú EC smernicu o kvalite pitnej vody. Legislatíva v tejto oblasti je však v rôznych krajinách odlišná, preto pre informácie ohľadom kvality pitnej vody na Slovensku kontaktujte miestne zastúpenie EUROWATER.

 

Čítajte viac

 

Odkazy