Čistá voda je životnou potrebou


Už od roku 1936 je meno EUROWATER synonymom pre vysokú kvalitu a veľký prínos do oblasti úpravy vody. Prešli sme náročnou cestou vývoja a zdokonaľovania technológií a prispôsobili sme výrobný program meniacim sa požiadavkám vyplývajúcim zo zákonov a zároveň potrebám našich zákazníkov. Neustále spolupracujeme na príprave a realizácii nových vodární a navyše, uplatňujeme naše skúsenosti za účelom optimalizácie prevádzky už jestvujúcich vodárenských zariadení. Rovnako sa podieľame aj na rozširovaní, či renováciách podobných projektov.

Pre získanie ďalších informácií, prosím kontaktujte miestne zastúpenie spoločnosti.

 

Čistá pitná voda

Mnoho vodární, domácností a prevádzok má problémy s vysokým obsahom minerálnych solí a organických látok, mechanických častíc a rozpustených plynov, ktoré sa môžu vyskytovať v podzemnej vode. Prečítajte si viac o rôznych najbežnejšie sa vyskytujúcich látkach a riešeniach. 

 

 

Vodárne

Ponúkame kompletné riešenia pre menšie aj veľké zdroje pitnej vody, tak pre verejné ako pre privátne.

 

Máte vlastnú studňu?

Veľa fariem, domov a podnikov sa nachádza na miestach, kde nie je vybudovaný prívod pitnej vody z verejných distribučných sietí. Sprostredkujeme realizáciu individuálneho zdroja zásobovania úpravou podzemnej vody, ktorý môže slúžiť pre jedného alebo viacerých odberateľov. 

Čítajte viac

 

Odkazy