REACH

V decembri 2006 vydala Rada európskeho parlamentu nové nariadenie o chemikáliách a ich bezpečnom používaní, REACH.  

Cieľom REACH je registrovať a dokumentovať používanie chemických látok a tak zabezpečiť vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia prostredníctvom lepšej a včasnej identifikácie prirodzených vlastností chemických látok.

REACH sa zaoberá

"Registration" – registráciou každej chemickej látky
"Evaluation" – vyhodnotením charakteristík a účinkov látok
"Authorisation" – schválení, špeciálnych problémových látok
"Chemicals" – chemikáliami, ktoré musia byť registrované

EUROWATER spĺňa REACH. V sekcii Čítajte viac si môžte stiahnuť naše vyhlásenie.

Čítajte viac

 

Odkazy