POSLANIE

Prečo existujeme?

Upravujeme vodu!
Ponúkame našim zákazníkom riešenia na úpravu vody, ktoré pre nich poskytujú bezpečnú každodennú dodávku vody v požadovanej kvalite a množstve a súčasne vyžadujú najmenšiu možnú spotrebu zdrojov a majú minimálny dopad na životné prostredie.

Prostredníctvom dlhodobej spolupráce ponúkame našim zákazníkom neustálu orientáciu na nové spôsoby optimalizácie ich riešení úpravy vody prostredníctvom nových znalostí a technológií a s ohľadom na vývoj požiadaviek našich zákazníkov.

 

VÍZIA

Kam smerujeme?

Chceme byť oceňovaným dodávateľom.
Chceme byť oceňovaným dodávateľom inteligentných a spoľahlivých riešení na úpravu vody a preferovaným partnerom pre náročných zákazníkov, ktorým záleží na kvalite v oblasti pitnej i úžitkovej vody, ktorí požadujú optimálne, dlhodobé riešenia.

Chceme byť atraktívnym pracoviskom.
Chceme byť atraktivnym pracoviskom pre zamestnancov, ktorí hľadajú možnosť profesného i osobného rozvoja a oceňujú možnosť pracovať s veľkou mierou voľnosti a zodpovednosti vo svojej každodennej práci na základe uznávania a rešpektovania rozdielov medzi jednotlivými pracovnými pozíciami, oblasťami práce a osobitosťami jednotlivých zamestnancov. 

 

HODNOTY

O aké hodnoty opierame svoje konanie?

Hodnota pre zákazníkov 
Všetko, čo robíme pre našich zákazníkov, musí zákazníkom prinášať hodnotu.

Dôvera
Môžete dôverovať tomu, čo hovoríme a preberať zodpovednosť za to, čo robíme. Pri zakázke na úpravu vody môžu nastať problémy, ale my od práce neodchádzame skôr, ako je dokončená!

Úcta
Prijímame a uznávame rôznorodosť ako východisko svojich rozhodnutí a riešení. Vzájomná úcta a loajalita tvorí základ dlhotrvajúcich a blízkych vzťahov.
Rešpektujeme, že naši zákazníci majú rôzne požiadavky a je našou úlohou poskytovať pre nich nejlepšie možné riešenia.

 

Odkazy