Naše hodnoty


Základné hodnoty v spoločnosti EUROWATER sa vytvárajú už vyše 75 rokov. Počas tejto doby EUROWATER vyrástla z malej firmy s niekoľými zamestnancami na medzinárodnú spoločnosť s 21 obchodno - servisnými strediskami v celej Európe.

Spoločnosť vyrástla sama bez toho, aby ju kúpila, či bola pripojená k väčšej spoločnosti a dnes je nezávislou spoločnosťou.

Vysoko uprednostňujeme etiku a zodpovednosť voči našim zamestnancom, zákazníkom a životnému prostrediu.

Vnútorne je naša firemná kultúra neformálna a takmer rodinná, charakterizovaná dobrým pracovným prostredím, solidaritou a vysokým stupňom flexibility
medzi pracovným a rodinným životom.   

Základ nášho úspechu možno nájsť v našich nezávislých a skúsených zamestnancoch, ktorí disponujú vysokým stupňom voľnosti so zodpovednosťou. Náš každodenný život je založený na prijatí a rešpektovaní rozdielov práce každého zo zamestnancov, ich skúseností a jedinečnosti. Je pre nás dôležité zabezpečiť pre našich zamestnancov a ich rodiny bezpečný každodenný život.

 

Odkazy