Náš svet je voda


Voda tvorí základ všetkého života na Zemi. Súčasne je tiež základom existencie a fungovania spoločnosti EUROWATER. Naše hodnoty sú postavené na želaní dodať riešenie na úpravu vody v úzkej spolupráci so zákazníkom. Čo s týka našich zamestnancov, snažíme sa vytvárať atraktívne pracovné prostredie tak pre súčasných, ako aj budúcich nových zamestnancov.  

Na celom svete sme každodennou súčasťou bezpečnej dodávky čistej pitnej vody pre milióny spotrebiteľov a čistej vody pre mnoho výnimočných priemyselných aplikácií. Všetky naše aktivity sú sústredené okolo vývoja, výroby a obchodovania s úpravovňami vody najvyššej kvality. S hrdosťou hovoríme, že náš svet je voda. Voda ako pitná voda pre domácnosti, voda ako oplachová voda pre povrchové úpravy, voda ako doplnková voda pre kotolne, atď.   

Prístup k čistej vode pre nás vždy bol a vždy bude životne dôležitý. Potreba čistej pitnej vody a požiadavky na kvalitu vody už dlhdobo rastú. Radi teda ponúkneme našim zákazníkom úpravovne vody, ktoré upravia vodu optimálnym spôsobom, takže aj ich svet je voda.

Čítajte viac

 

Odkazy