Úprava vody za hranicami

Spoločnosť EUROWATER je medzinárodnou skupinou so zastúpením v 14 krajinách, ktoré ponúkajú svoje služby prostredníctvom 21 miestnych obchodno-servisných pobočiek. Navyše spoločnosť zastupujú vo väčšine ďalších európskych krajín naši predajcovia-dealeri, ktorí sú takisto špecializovaní na úpravu vody.

Sieť pobočiek umožňuje zastrešiť veľkú plochu pre kontakt so svetovými trhmi a radí nás medzi popredných dodávateľov zariadení na úpravu vody v Európe.

Rozsiahle geografické rozmiestnenie pobočiek taktiež naznačuje dôkladné poznanie miestnych zvyklostí, jazyka a právno-legislatívnch záležitostí.

V prípade vášho hlbšieho záujmu nájdete informácie na odkaze Kontakt alebo môžete kontaktovať aj našu centrálu v Dánsku.

Pozrite si kde sú zastúpenia SILHORKO-EUROWATER A/S na väčšej mape.

Čítajte viac

 

Odkazy