Plug & play riešenie úpravy kotlovej vody pre elektráreň v Južnej Amerike - úpravovňa vody v kontajneri

Vhodná úprava vody pre napájanie kotla je kľúčovým elementom v úsilí dosiahnutia bezproblémovej a ekonomickej prevádzky energetického systému, rovnako ako optimálnej kvality vyrábanej pary. Nežiadúce javy spojené so vznikom minerálnych usadenín, korózie, potreby častého odluhovania a vysokej spotreby korekčných chemikálií majú vážne ekonomické dôsledky.
Istý zákazník má problémy s vysokým obsahom kremičitanov v surovej vode. To spôsobuje nadmernú tvorbu nánosov vo vnútri kotla. Priamymi výhodami použitia vhodnej úpravy vody sú znížené riziká vzniku a šírenia korózie ako aj dlhšia životnosť technologických zariadení.

Na základe analýzy surovej vody bolo navrhnuté riešenie vhodnej úpravy vody obsahujúcej reverznú osmózu a dávkovanie antiscalantu ako predúpravy. EUROWATER disponuje bohatými skúsenosťami pri riešení problémov úpravy kotlovej vody. Riešenia sú optimalizované pre individuálne požiadavky zákazníkov.

Pre zabezpečenie spoľahlivosti prevádzky, bez ohľadu na kvalitu surovej vody, bolo navrhnuté riešenie s dvomi samostatnými a identickými linkami úpravy vody, z ktorých každá vyrába 5 m³/h.

Dôvodom umiestnenia úpravovne vody do kontajnera bola požiadavka jej jednoduchého pripojenia a použitia krátko po dodávke. Všetky úpravovne vody v kontajneroch od EUROWATER sú podrobené výkonovým i tlakovým testom priamo v našej výrobe, pred expedíciou.

Keďže na mnohých miestach prevádzok úpravovní vody nie je dostatok priestoru na ich inštaláciu, kontajnerové riešenie slúži ako stavba a ochrana úpravovne vody zároveň. Preto sa kontajnery dodávajú vo vybavení s osvetlením, dverami a klimatizáciou.

P&P riešenie úpravy kotlovej vody pre elektráreň - úpravovňa vody v kontajneri (pre prevzatie referencie kliknite)
P&P riešenie úpravy kotlovej vody pre elektráreň - úpravovňa vody v kontajneri (pre prevzatie referencie kliknite)

Čítajte viac

 

Odkazy