Reverzná osmóza - kompaktná jednotka s vysokým obratom a nízkou spotrebou energie

Po mnohých rokoch prevádzky s parou dodávanou susediacou spoločnosťou sa zákazník rozhodol vybudovať si a prevádzkovať vlastný systém na výrobu pary. Na základe odporúčaní výrobcu kotla bola pre zákazníka navrhnutá technológia na výrobu vysoko čistej vody s výkonom do 20 m3/h a vodivosťou nižšou ako 20 µS/cm.

Z dôvodov neustále rastúcich poplatkov za odpadovú vodu potreboval zákazník riešenie s vysokým stupňom jej využitia. V spolupráci s EUROWATER si osvojil riešenie úpravy vody systémom RO-PLUS a digitálnym dávkovaním NaOH. Takto sa dosiahol efektívny obrat vody medzi 85 až 90 %.

Dávkovanie roztoku NaOH redukuje koncentráciu CO2 vo vode a v kombinácii s jej úpravou reverznou osmózou sa významne znižuje množstvo odluhu kotla. Tým zároveň klesá celková potreba vody pre napájanie energetického systému. Šetria sa tak čas i peniaze.

Zákazník je s realizovaným riešením nadmieru spokojný. Ovládanie novej úpravovne vody hladko prepojil s jeho existujúcim riadiacim systémom. Návratnosť investície do tohto riešenia bola kratšia ako 6 mesiacov.
 

Kompaktná jednotka RO-PLUS na úpravu doplnkovej vody pre kotly (pre ďalšie informácie kliknite na obrázok)
Kompaktná jednotka RO-PLUS na úpravu doplnkovej vody pre kotly (pre ďalšie informácie kliknite na obrázok)

Čítajte viac

 

 

Odkazy