Prídavná voda pre vysokotlakový parný kotol - 2 x 30 m³/h

Panoramatický pohľad na kompletnú úpravovňu vody pre elektráreň. Zariadenia zľava doprava: Duplexný demineralizátor UPCORE, reverzné osmózy, čistiaca jednotka a duplexné mixed bed demineralizátory.
 

Zdrojom vody je rieka s vysokým obsahom rozpustených solí, hlavne chloridov. Množstvo organických látok v surovej vode sa počas roka významne mení. Predúprava bola navrhnutá za účelom zabezpečenia prijateľnej kvality vody na vstupe do demineralizačného zariadenia. Aby sa zabránilo zablokovaniu reverzných osmóz, použili sa v nich membrány so zvýšenou odolnosťou proti znečisteniu a tiež účinnejšia čistiaca jednotka CIP s výrobou teplej vody.

Za membránovým stupňom využíva úprava vody technológiu iónovej výmeny UPCORE. Každý z filtrov obsahuje dve zóny; jednu pre slabý a jednu pre silný iónmenič. Z hľadiska spotreby regeneračných chemikálií umožňuje takéto usporiadanie veľmi ekonomickú prevádzku. Náplň každého z filtrov sa premiestni do vonkajšieho zásobníka, kde sa vyčistí alkalickým roztokom. Finálne dočistenie vody zabezpečujú dva demineralizátory typu mixed bed.

Upravená voda sa používa pre napájanie vysokotlakového kotla a tiež ako prídavná voda do vykurovacieho systému.

Požiadavka na demineralizovanú vodu bola počas inštalácie úpravovne vody zabezpečená prostredníctvom mobilného demineralizačného zariadenia EUROWATER inštalovaného v kontajneri. Doba prenájmu bola 1 rok.

V reverzných osmózach sú použité membrány so zvýšenou odolnosťou proti znečisteniu, aby sa zabránilo ich zaneseniu organickými látkami. Použitá je tiež účinnejšia čistiaca jednotka CIP s prípravou teplej vody.
Automatická CIP jednotka s ohrevom pre dosiahnutie účinného vyčistenia membrán reverzných osmóz.
 
Za membránovými zariadeniami využíva úprava vody technológiu iónovej výmeny UPCORE.
 
Finálne dočistenie vody zabezpečujú dva demineralizátory typu mixed bed.

Čítajte viac

 

Odkazy