Odstraňovanie arzénu - 2 x 50 m³/h

Táto úpravovňa vody pre vodárenský komplex je striktne navrhnutá za účelom dosiahnutia optimálnej spoľahlivosti prevádzky a nízkych nákladov na údržbu. Sú to dve kompletné a nezávislé paralelné linky na úpravu vody napájané z dvoch samostatných studní a ovládané samostatnými PLC riadeniami s dvoma akumulačnými zásobníkmi na čistú vodu. V prípade problémov, bez ohľadu na to, kde vznikli, je možné ich úplne oddeliť a tak zabezpečiť plnú prevádzku jednej z liniek, kým sa na druhej odstraňuje problém. 

Celý potrubný systém je z dôvodu optimalizácie jeho životnosti realizovaný zváraním prvkov z čierneho polyetylénu.

V závislosti od zloženia surovej vody toto riešenie pozostáva z trojice filtrov v každej z výrobných liniek. Prvý slúži na odstránenie železa, druhý rieši amónne látky a tretí z filtrov odstraňuje arzén. Odstránenie arzénu je tak účinné, že výsledná koncentrácia As v upravenej vode je hlboko pod kritickým limitom 5 μg/l a dokonca často pod hranicou jeho merateľnosti.

Odstraňovanie arzénu vo vodárni (pre ďalšie informácie kliknite na obrázok)
Odstraňovanie arzénu vo vodárni (pre ďalšie informácie kliknite na obrázok)

Čítajte viac

 

Odkazy