Dôležitý oznam


Vážení obchodní partneri,

Týmto vám oznamujeme, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, ukladá sa od 1.1.2012 podnikateľom povinnosť za úhradu v hotovosti, t.j. aj tržbu prijatú v hotovosti na úhradu pohľadávky (za predaj tovaru alebo služieb), používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Vedenie spoločnosti rozhodlo, že od 1.1.2012 pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby bude úhrady faktúr od odberateľov prijímať len bezhotovostne, výlučne bankovým prevodom na účet spoločnosti, vopred a s nasledovnými platobnými údajmi:

Banka: ČSOB, a.s., Bratislava
Č. účtu: 584755393/7500
Konš. symb.: 0308
Var. symb.: X
Účel platby: Y


X = číslo vystavenej zálohovej faktúry ZP.. alebo potvrdenia objednávky M.. alebo IČO spoločnosti; v prípade fyzických osôb nevyplňovať
Y = uviesť predmet úhrady (napr.: 100 kg tabletovana sol, Duroval A, a pod.)


Platba v hotovosti alebo prostredníctvom platobných terminálov nie sú možné!

Ďakujeme za pochopenie. Ďalšie informácie TU.

vedenie spoločnosti
EUROWATER, spol. s r. o.
Bratislava

Čítajte viac

 

Odkazy