Plug and play úpravovňa vody pre bioelektráreň

Na ráme montovaná úpravovňa vody obsahujúca zmäkčovač, RO a EDI na výrobu demineralizovanej vody pre bioelektráreň
Na ráme montovaná úpravovňa vody obsahujúca zmäkčovač, RO a EDI na výrobu demineralizovanej vody pre bioelektráreň

 

Táto úpravovňa vody je navrhnutá  na výrobu ultra čistej prídavnej vody pre vysokotlakovú parnú turbínu v bioelektrárni. Technológia bola dodaná pre projekt splyňovania a metanácie biomasy s výkonom 20 MW.

Napájacou, surovou vodou, je pitná voda z verejného rozvodu distribuovaná lokálnym dodávateľom.

Inštalované riešenie obsahuje tri na ráme montované technologické celky:

 • Hlavná úpravovňa so zmäkčovačom, RO a EDI (pozri obrázok).
 • Dočisťovací stupeň s demineralizátorom typu mixed-bed, zachytávaním iónmeniča a meraním obsahu zvyškového SiO2.
 • Mobilná jednotka CIP.

Technické údaje 

 • Prietok: 2 x 3.35 m³/h ultračistej vody
 • Vodivosť: <0.2 μS/cm
 • SiO2: <20 ppb
 • Rozmery rámu: 4500 x 2200 mm

Zariadenia v hlavnej úpravovni vody WTP-F

 • Duplexný zmäkčovač typ SMP 902
 • Online meranie tvrdosti vody
 • 2 x filtre s filtračnými vložkami
 • 2 x jednotky reverznej osmózy typ RO C2-4
 • 2 x jednotky elektrodeionizácie typ EDI 1-3400e
 • Meranie vodivosti
 • Meranie prietoku
 • Centrálna PLC riadiaca skriňa s rozvádzačom

Plug and play - stačí pripojiť vodu a elektrické napájanie


Úpravovňa vody WTP-F od EUROWATER je kompletne inštalovaná na ráme. Dodáva sa s predmontovanými všetkými vnútornými potrubnými a elektrickými prepojeniami. Pred odoslaním z výrobného závodu je komplexne testovaná predpísanými funkčnými a tlakovými skúškami.

Takto je zaručená optimálna bezpečnosť, kompaktné umiestnenie a minimálna potreba montážnych prác v mieste prevádzky. Úpravovňa je pripravená na použitie; stačí pripojiť vodu a elektrické napájanie.

Čítajte viac

 

Odkazy