Výroba vysoko kvalitných potravín vyžaduje úpravu vysoko kvalitnej vody

Dánska mliekarenská spoločnosť Arla urobila nedávno ďalší krok v jej ambíciách stať sa jedným z popredných výrobcov mliečnych produktov v Rusku, hlavne v sortimente vysoko kvalitných syrov. Vďaka spoločnosti EUROWATER disponuje teraz Arla potrebnými odbornými znalosťami v úprave vysoko kvalitnej vody.

Spoľahlivá úpravovňa vody pre novú mliekareň Arla v Rusku

Arla založila svoju prvú miestnu výrobňu v Rusku. Presnejšie, v meste Kalacheevsky na juhozápade Ruska, kde spoločne s mliekarenskou spoločnosťou Molvest prebudovali jestvujúcu mliekareň v súlade s dánskymi normami. Spoločnosť EUROWATER dodala úpravovne vody pre mnohé dánske mliekarne Arla, teda bolo prirodzené pokračovanie spolupráce v Rusku, kde má EUROWATER už mnohoročné skúsenosti v oblasti obchodu a servisu.

Projektovanie

Pán Palle Jellesmark z konzultačnej spoločnosti Dairy Tech Dánsko bol pre projekt zamestnaný spoločnosťou Arla ako projektový manažér za účelom koordinácie remeselníkov, dodávateľov a zainteresovaných úradov. "Partnerstvo s EUROWATER, ako dodávateľom úpravovne vody, v plnej miere splnilo dohodnuté ciele," povedal Palle Jellesmark. Spoločnosť EUROWATER poskytla pri uvádzaní technológie do prevádzky v mliekarni v Rusku k dispozícii svojho technika, aby sa ubezpečila, že inštalácia bola uskutočnená správne, podľa projektu.

Úprava vody

V mliekarni a vodárňach, ktoré k nej patria, boli inštalované úpravovne vody od EUROWATER pre nasledujúce účely:

  • Procesná voda pre výrobu syrov.
  • Technická voda pre potreby odstreďovania mlieka a pasterizácie.
  • Voda pre  systém CIP (Cleaning In Place).
 
Vpredu: Na ráme inštalovaná čerpacia stanica s UV sterilizátorom. Vzadu: Dvojica tlakových filtrov s prepojovacím potrubným systémom z nerezovej ocele.
Vpredu: Na ráme inštalovaná čerpacia stanica s UV sterilizátorom. Vzadu: Dvojica tlakových filtrov s prepojovacím potrubným systémom z nerezovej ocele.

 

Voda pre výrobu syrov

Vodárne vo vlastníctve Molvest zásobujú mliekareň vodou. Okrem iných látok obsahuje voda príliš veľa železa a mangánu. Predtým používala mliekareň podzemnú vodu bez úpravy, avšak to je už minulosťou. Teraz sa voda filtruje v dvojici paralelných tlakových filtrov od EUROWATER - presne tak, ako v tisícoch vodární v Dánsku. Upravená voda sa akumuluje vo veľkých nerezových zásobníkoch a čerpacia stanica dodáva čistú pitnú vodu podľa potreby až na miesto jej upotrebenia. Technológia má výrobnú kapacitu okolo 180 m³/h a voda sa prednostne používa ako jedna zo zložiek pri výrobe syrov a ako pitná voda. V druhom rade sa využíva na čistiace operácie. Udržanie trvale vysokej kvality syrov vyžaduje vodu bez biologickej aktivity, ktorá sa dosahuje prostredníctvom UV dezinfekčného systému. Kompletné riešenie obsahujúce tlakové filtre, čerpadlá, UV systém, PLC riadiace jednotky, elektrické rozvody a prepojovacie potrubia z nerezovej ocele bolo predinštalované vo výrobnom závode v Dánsku. Technológia bola následne podrobená testom na kvalitu, vrátane testov funkčnosti a tlakových skúšok. Pred expedovaním boli všetky prepojenia označené a zdokumentované, takže úpravovňa vody bola takto pripravená na rýchlu a bezpečnú inštaláciu priamo v mliekarni.

 
Systém reverznej osmózy v priemyselnom prevedení.
Systém reverznej osmózy v priemyselnom prevedení.

Chladiaca voda pre odstreďovanie mlieka

Z dôvodu minimalizácie porúch a zlyhania technických zariadení ako sú čerpadlá a výmenníky tepla je v súvislosti s odstreďovaním mlieka a jeho tepelnou úpravou dôležité, aby voda neobsahovala minerálne soli. Preto bola v mliekarni inštalovaná technológia úpravy vody obsahujúca zmäkčovanie a následne demineralizáciu reverznou osmózou, čim sa dosahuje až vyše 98 % zníženie obsahu vo vode rozpustených solí.

 
Kompaktný systém reverznej osmózy predúpravou - pripravený na použitie.
Kompaktný systém reverznej osmózy predúpravou - pripravený na použitie.

Voda pre systém CIP

Systém CIP na čistenie membránových zariadení v spojení s výrobou srvátky vyžaduje demineralizovanú vodu vysokej kvality. Pre tento účel bola dodaná kompaktná jednotka obsahujúca reverznú osmózu s predúpravou, inštalovaných na ráme z nerezovej ocele, pripravených na použitie. Tento koncept ponúka množstvo výhod:

  • Kompletné a štandardizované riešenie, ktoré zjednodušuje návrh i nákup.
  • Inštalácia na ráme s vnútornými potrubnými a elektrickými prepojeniami zhotovenými v našom výrobnom závode umožňujú rýchlú a jednoduchú inštaláciu na mieste.
  • Celý systém je testovaný na tlak a elektrickú funkčnosť ešte predtým, ako je expedovaný k zákazníkovi.
  • Kompaktné a z hľadiska miesta úsporné riešenie.

Sumárne, riešenie od EUROWATER znamená, že mliekareň bude dosahovať lepšiu optimalizáciu vlastnej produkcie a súvisiacich procesov, ako aj optimalizované využitie zdrojov v súvislosti s vodou a elektrickou energiou. Riešenia úpravovní vody preto pozitívne prispievajú k ekonomike prevádzkových nákladov mliekarne a jej konkurenciescshopnosti.

Čítajte viac

 

Odkazy